Ett intressant inlägg i debatten om religionsundervisning i skolan

Lektorn i fysik vid Brändö Gymnasium har uppmärksammat mitt blogginlägg om religionsundervisningen. Jag instämmer i mycket av det Leif Ekrem lyfter fram, men det finns några missförstånd jag vill beröra samtidigt som jag rebloggar hans inlägg.
När jag säger att endel hävdar att den egna tron på naturvetenskapens sannolika utgångsantaganden med enkelhet kan ersätta religion, och därför borde religion inte räknas överhuvudtaget, så avser jag inte att naturvetenskaplig förståelse skulle tränga undan religionen. Tvärtom. Jag är övertygad om att naturvetenskaplig förståelse aldrig kan ersätta eller tränga undan religionen. Naturvetenskapen besvarar, och skall besvara frågan HUR. Medan religionen skall besvara, och hävdar jag, besvarar, frågan VARFÖR. Därför har det varit i kyrkans intresse att upprätthålla universitet, stöda forskning och uppmuntra till vetgirighet inom naturvetenskapens område. Av den enkla anledningen att naturvetenskapen är religionens, eller åtminstone teologins, komplement. Och likaväl kan religionen vara naturvetenskapens komplement. Så länge uppdraget är klart och ingen sammanblandning sker så behöver dessa discipliner varandra. Problemen uppkommer när man sammanblandar naturvetenskapliga resultat med ännu obekräftade naturvetenskapliga antaganden eller hypoteser. Leif Ekrem nämner själv Big Bang som en förklaring till universums uppkomst. Jag håller med om att det är den TROLIGASTE förklaringen till hur jorden och resten av universum uppkommit. Och en hel del av det forskningen kommit fram till stöder denna teori. Och det finns inga skäl att argumentera mot dessa. Men också Big Bang teorin ( som alltså inte är naturvetenskapligt bevisad, enbart sannolik) förutsätter tro på att Någonting kan uppkomma ur Ingenting. Och här nalkas vi religionens område. Åtminstone trons. Kanske detta kan belysa religionens och naturvetenskapens beroendeförhållande. Naturvetenskapen kan inte förklara HUR någonting uppkommer ur ingenting. Och behöver heller inte göra det. Inte kan religionen heller göra det. Men religionen förklarar VARFÖR det skedde och gör sålunda naturvetenskapen meningsfull. Men det finns alltså de som säger att tron på att naturvetenskapen har rätt, är tillräcklig. Ingen religion behövs. Tron på naturvetenskapens hypoteser räcker. Det är detta jag menar att är naivt. Det behövs en mera djupgående teologisk analys och reflektion. Och att inte erbjuda en sådan i skolan är att befrämja en naiv världssyn, menar jag.

Fysiklektorn undrar vad ett inifrånperspektiv skulle vara när det gäller religionsundervisning. Frågan är berättigad och svaret är lätt. Religionen måste få berör den egna övertygelsen. Bara så kan religionen, tron, livssynen… bli dynamisk och ha konsekvenser i livet. Ett utanförperspektiv betraktar trosfenomen på samma sätt som en biolog betraktar en fisk som skall dissekeras. Den ger intressant information men spelar ingen roll i livet längre. En sådan grundförutsättning passar inte inom ramen för ett humanistiskt koncept. Det säger väl sig självt.

Leif Ekrem har säkert rätt i att mycket dumt har gjorts inom ramen för religionsundervisningen. Men religionens närvaro i skolan skall väl inte bedömas på basen av sådant. Har vi faktiskt råd att inte undervisa i religion i våra skolor? Också inom det religiösa området borde eleverna erbjudas ett sunt och professionellt alternativ. Annars öppnar vi för vidskepelse, godtycke och manipulation.

Ekrems blogg

Kyrkoherden Stefan Forsén i Matteus församling i Helsingfors har skrivit ett läsvärt blogginlägg om religionsundervisning. Kan inte låta bli att kommentera en aning. Ska vi undervisa religion i våra skolor/gymnasier?

Jag vill inte säga ja eller nej. Det behövs en något djupare analys än så. Läste en annan historia. Hur ser det ut med religiositeten i USA? Här är en artikel om saken. Under 70 % av befolkningen räknar sig till de religiösas skara och den avtagande trenden är på ökande. I landet där termen bibelbälte myntades! Här hemma i Finland har vi en liknande statistik. Allt fler skriver ut sig ur kyrkan.Samtidigt kunde vi häromdagen i pressen läsa att alternativa religiösa samfund vinner terräng, speciellt bland unga i Finland. Hm! Inte alla gånger så bra.

Bloggaren är agnostiker och absolut inte någon expert på dessa frågor. Tar därför främst fasta på speciellt en punkt i kyrkoherde Stefan Forsens inlägg…

Visa originalinlägg 360 fler ord

En reaktion till “Ett intressant inlägg i debatten om religionsundervisning i skolan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s