15.4 OPEN HANDS – välgörenhetskonsert i Matteuskyrkan

På scen:

Mrs Bighill Singers
Tomas & Maria Höglund, Staffan Strömsholm
Samer Saad (Irak)
Kristian Thulesius (konferencier)
Ida Schauman (Finlands flyktinghjälp)
Eva Biaudet (insamlingens beskyddare)

Bakverk av Irakin naisten yhdistys (förening för kvinnor från Irak).
Intäkterna går till Finlands Flyktinghjälps arbete i Finland.

Biljetter:

Vuxna: 20 €
Barn upp till 16 år: 10€
Barn under skolåldern gratis

Kan köpas vid dörren. Vi uppmuntrar dig också att förhandsboka biljetter och betalas via: marianne.sundroos@evl.fi, senast 9.4.2018.

Välkommen!

Inför välgörenhetskonserten ”OPEN HANDS” 15.4 i Matteus

‍Träffade nyss Samer Saad i Tammerforshuset – en till synes gladlynt 35-årig stråkmusiker, som talar en mycket bra finska och trots tuffa erfarenheter, ännu har mycket humor i behåll. Samer, som hemma i Irak har sin hustru, sin 10-åriga son samt sin 6-åriga dotter, väntar på beslut från de finländska myndigheterna. Han kom till Finland I september 2015 och fick 2016 i december negativt svar på sin asylansökan. Beslutet överklagade han sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Svaret från förvaltningsdomstolen borde ha kommit ca. ett halvt år senare, men inget besked har kommit i denna dag – över ett år senare och ingen vet heller när det kan tänkas komma.

“Jag lever från dag till dag, men vet aldrig vad morgondagen för med sig. Kanske blir jag tvångsutvisad i morgon. Jag saknar självfallet min familj mycket. Senast såg jag dem för två och ett halvt år sedan.

Först bodde jag på en mottagningscentral och det var förfärligt, men nu bor jag i Kangasala i ett litet hus tillsammans med två finländare. Boendet har församlingen i Kangasala ordnat åt mig. Där har jag många nya vänner. Jag har även fått mycket hjälp av Röda Korset i Finland.

Min egen altviolin är hemma i Irak, men en dam i Helsingfors har donerat en altviolin åt mig, så att jag kan spela här i Finland. En gång i veckan övar jag med Tampereen Akateeminen Sinfoniaorkesteri TASO och därutöver går jag och lär mig finska, som jag har möjlighet att träna med mina kompisar i orkestern och “hemma” i Kangasala.

I Irak har vi inget musikskolesystem som i Finland, men jag har studerat altviolin i yrkesskola i fem år och därefter vid universitetet i Bagdad. I Bagdad spelade jag i Iraks symfoniorkester, som inte fungerar just nu. Den har under senaste år förlorat största delen av sina musiker till väst. Den västerländska musiken irriterar vissa mänskor i Irak till den grad att musiker som jag får vara rädda för sitt liv. Därför måste jag fly, men jag vill tro att framtiden ordnar sig och jag hoppas kunna stanna i Finland. Jag tycker om det finska folket och den finländska musiken slår an strångar i mig på ett oförklarligt sätt”

Samer uppträder i OPEN HANDS-konserten till förmån för Finlands Flyktinghjälp söndagen 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Huvudartister är Tomas och Maria Höglund tillsammans med pianisten Staffan Strömsholm samt Mrs Bighill Singers, som just nu spelar in sin andra skiva, med Heidi Storbacka vid rodret.

Kristian Thulesius är konferencier och vi får även möta Ida Schauman från Finlands Flyktinghjälp samt Eva Biaudet, känd bl.a. för sitt arbete för mänskliga rättigheter.

VÄLKOMMEN !

Folkvisemässa 4.6 kl.10 i Matteuskyrkan

Folkvisemässans sångtexter:

Inledningssång
(mel. När solen tänder sina strålar – text Mimi Sundroos /Åke Grandell

1.När klockan klingar i vår kyrka
och bjuder oss till tjänst för Gud.
II: Vi hastar dit. Där får vi styrka
och kraft att följa Herrens bud. :II

 2.När klockan klingar här i öster,
den kallar folkets glada hop.
II: Till mässa samlas alla gäster
till sång, till tal och bönerop :II

 3.När klockan klingar ut i världen,
när helgdagsklockan ringer in.
II: Då får jag känna att på färden
kan Hans välsignelse bli min. :II

 4.När kyrkans stora klocka ljuder
då klär jag mig i söndagsskrud
II: och tar emot det som den bjuder
en stund av Nåd och Frid hos Gud!:II

Syndabekännelsesång
(mel. Vem kan segla – text Mimi Sundroos)
1.Gud, förlåt oss allt ont vi gjort,
ge oss kraft att bli hela.
Tack att Sonen Du sände oss
för att vår smärta dela.

2.Ta bort kylan uti vårt bröst,
som ger smärta och pina.
Herre Jesus kom till vår tröst,
låt oss en dag bli Dina.

3.Låt allt hatet på denna jord
få ett slut och försvinna.
Jesus, hjälp oss att med Ditt ord
kärlekens seger vinna.

Treenighetssång
(mel. Kling, klang, klockan slår – text Mimi Sundroos)
1.Ära ske vår Gud.
Han har min själ benådat.
II: Han tog på sig all min skuld.
Min synd är nu försonad.:II

2.Ära ske vår Gud
Sin Son han till oss sände.
II: Han vår börda lyfte av,
Han allt till seger vände.:II

 3.Ära ske vår Gud
Han skyddar oss och leder
II: Helig Ande ger han oss
som evig frid bereder.:II

Svarsmusik: Sång
(mel. En sjöman älskar – text Åke Grandell)
1.En natt har flytt, en dag har grytt – ett nytt äventyr –
Vi reder oss, bereder oss, för nya bestyr.
II: För det som var, för det som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

 3.Så signa nu, välsigna Du vårt redliga värv
och skydda oss, beskydda oss från synd och fördärv.
II: För dröm som var, för liv som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

 4.Låt stadig tro i hjärtat gro – i kärlekens mull -G
e sång och lek, ge kel och smek för kärlekens skull.
II: För sorg som var, för skratt som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

Dagens sång
(mel. Plocka vill jag skogsviol – text Maj-Britt Palmgren 2017)
1.Andevind som blåste över Petrus och hans gäng,
du som tände pingstens eld för mycket länge sen,
låt den elden brinna, i vår egen stad och by,
förvandla våra hjärtan, gör vår kyrka glad och ny!

2.Ande du som medlar mellan himlen och vår dag,
ge oss nådens gåvor så vi smittas av din lag,
lär oss enkla sökord, på himlens Wikipedia,
det mycket mera vishet ger, än världens media.

3.Lämna ingen enda av oss utan kraft och glöd,
hjälp de starka bland oss bli de svagas tröst och stöd,
lär oss bära bördor, så som Herren Jesus bar
och se att den som delar ut, har bröd och fiskar kvar.

4.Ande du från himlen sänd till kyrkfolk och till präst
öppna du en fönsterglugg till paradisets fest
låt en svag beröring, låt en viskning av din röst
besegra oss, och bli ett heligt rum i varje bröst.

Förbön & sång
(mel. Uti vår Hage – text Mimi Sundroos)
1.Herre, vi ber Dig att rädda vår värld
och ge den tröst.
Utrota krigen, ge frid i vårt bröst.
Refr: O Herre, var Du mig nära,
till Dig jag min bön vill bära.
Jag ber till Dig Fader i Jesu namn.

2. Hjälplösa flyktingar, ge dem Ditt skydd,
för dem i hamn.
Slut alla gråtande barn i din famn.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

3.Skydda vår barndom, ge ungdomar frid,
låt tryggt dem gå.
Och när vi mognar; var med även då.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

4. Låt oss förstå att tillsammans vi går
mot vägens mål.
Hjälp Du oss, så att vår väg ej blir svår.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

 5.Tack att Du hör oss och ger oss Din kraft,
vet våra sår.
Friden och trösten av Dig blott vi får.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

Kollektsång
(mel. Vinden drar – text Åke Grandell)
1.Fåfängt spar du som har mer än börsen drar,
II: som ser fördärv i att din skärv
ej läggs i “gott förvar”. :II

 2.Snål och snöd, ser ej nöd, hör ej bön om bröd.
II: Vad ära finns i att vi minns
“Du dog i överflöd?” :II

 3.Fåfängt spar du som har endast pengar kvar.
II: De tröstar ej då Döden dej
berövar allt du har! :II

 4.Änglar ler då du ger utan att man ber.
II: Av Gud du fått allt världsligt gott.
Din gåva ger än mer. :II

 5.Glädjetid, hjärtefrid, hjälp i daglig strid,
II: det ger din peng, den blir din dräng
i kärlek mild och blid. :II

Nattvardssång
(mel. Morgonen ljusnar – text Mimi Sundroos)
1.Herre, Ditt bröd Du i dag vill mig bjuda
Herre, Du känner min hungrande själ.
II: Min Gud till Din ära min lovsång må ljuda.
Evighetslöftet skall göra mig hel. :II

 2.Herre, försoningens kalk Du vill räcka
Herre, Ditt blod skall mig rädda till liv.
II: Min själs outhärdliga törst vill Du släcka
Friden och lugnet, o Herre, mig giv.:II

 3.Herre min skuld Du på korset försonat
Herre, Du bar på min synd och min skam
II: På Golgata plats man Dig pinat och hånat
Tack att Du led ock för mig, o Guds lamm :II

 4.Herre, försoningens låga mig leder
Nu kan jag gå i Din nåd och Ditt ljus.
II: Du fyller mitt hjärta, Du friden bereder.
Låt mig för evigt få bo i Ditt hus. :II

 5.Herre, en gång med de hängångna kära
får jag till bords till Din måltid sen gå.
II: Jag tackar Dig Herre, jag prisar Din ära
Måtte min lovsång till himmelen nå :II

Körsång under nattvarden
(mel. Till Österland vill jag fara)
1.Jag sökte honom i väster.
Jag sökte honom i öst.
I söder såg jag inga spår.
Ifrån norr blev jag helt utan tröst.

2.Jag satte mig i en trädgård.
På stigen kom en gestalt.
Och han var den som sökte mig.
Då förstod jag, då insåg jag allt:

3.Att mer än jag söker Herren
så söker Herren sin vän.
Som gudabarn han skapat mig.
Han vill ha en gemenskap igen.

4.O människa lämna din oro.
Låt Herren fatta din hand.
Se nåden räckes fram till dig,
som en bro över hav till en strand.

5.När anden öppnar mitt hjärta
då blir perspektivet helt nytt.
Den tid jag gett min spegelbild
blir till omsorg om andra förbytt.

Slutsång
(mel. Fjäriln vingad – text Mimi Sundroos)
1.Låt oss nu gå ut i världen
Låt oss be om stöd för varann’
Möta storm och lä på färden,
Kristus för oss tryggt i hamn.
Låt oss älska våra vänner
Även dem vi inte känner
Låt oss nu gå ut i världen
Kristus för oss tryggt i hamn.

 2.Skaparen oss uppdrag givit
En ny dag att möta vi går
Guds välsignelse nu bär oss
Mot en framtid mindre svår
Vi vår lovsång Honom höjer
Ondskans murar då sig böjer
Skaparen oss uppdrag givit
En ny dag att möta vi går                    

 

 

 

 

Från ris till rågbröd

Ben och jag sitter vid frukostbordet i Nordsjö och mumsar i oss flera skivor rågbröd. Kan något smaka så himmelskt gott!? Det här skulle aldrig ha hänt i Kathmandu, säger vi till varandra småleende och mumsar vidare. I Kathmandu hade vi sträng kontroll – det goda skulle räcka så länge som möjligt!

Nu har tre månader gått sedan vi återvände efter fyra år i Finska Missionssällskapets tjänst i Nepal. Att åren skulle bli så ”maata mullistavaa” som finnarna säger, kunde vi inte ana. Vi åkte ut i full förtröstan på Guds ledning och Han gick med oss steg för steg. Det fick vi starkt uppleva. Uttrycket på finska beskriver vad landet gick igenom. Först kom jordbävningen våren 2015 och sedan den nya grundlagen på hösten samma år. I jordskalvet miste 9 000 människor livet och miljoner människors liv påverkas ännu av det. Innan återuppbyggnadsarbetet knappt hade kommit igång, blockerades införsel av bränsle från Indien. Den nya grundlagen och det sätt på vilket landet indelats i federala stater, delade människornas åsikter. Grannen i söder hade också sin åsikt. Det allmänna diskussionsämnet blev nu hur du lyckats koka din mat. Alternativen var elektricitet – inte så bra eftersom eldistributionen är ca tio timmar per dygn, oftast nattetid. Det andra alternativet var att koka på ved. Till det behövde du lite mera än en liten balkong. Annars fick du göra det ute på gatan. Det tredje alternativet var gas. Men till det behövdes flera dagars tålamod för att köa och tiofaldigt med pengar. Vi åt soppa och klarade oss på den gasflaska vi hade. I Kathmandu fick många promenera till arbetsplatsen eller skolan. Det kunde bli flera timmars promenad per dag. Politik är vardag-vardag är politik i högsta grad, i ett land som Nepal. När blockaden av bränsle infördes kunde ingen ana att den skulle räcka i fem månader – och det var kanske bra så.

Men livet var ändå så mycket mer än motigheter. Att få vara med i ett arbetslag med mål att jobba för de mest utsatta i samhället är en otrolig upplevelse. Att arbetslaget dessutom inbegrep en hel massa människor, från de närmaste kollegerna på kontoret, de lokala kollegerna ute i fältarbetet, de på Helsingfors-kontoret till alla er understödare var något av det bästa. Varje framsteg och Guds goda ledning i arbetet gav en otrolig inspiration. Ett fint exempel är Sabina, en ung, funktionshindrad kvinna som först kom till vårt kontor som praktikant från organisationen Forward Looking och nu har fast anställning. Hon är en av de många funktionshindrade, som tack vare organisationens verksamhet har tagit sig fram i livet. Ett stort tack till er i kyrkokören för ert stöd till denna grupp av fadderbarn och – ungdomar. Fortsatt fadderstöd ger flera barn och ungdomar möjlighet att visa att ett handikapp inte är ett hinder för studier och integrering i samhället.

Nu är vi också otroligt tacksamma över att Matteus fortsätter att stöda det omfattande arbete som Finska Missionssällskapet gör i Nepal, även efter att Ben och jag kommit hem. Jag, Mia är tillbaka i sällskapets hemlandsarbete och kommer delvis att besöka församlingarna de närmaste två åren. Den nära kontakten till Nepal fortsätter.

Och medan vi tackar Gud för rågbrödet tackar vi er i Matteus för allt stöd under våra år i Nepal!

Matteus blogg sep16 Sabina i blått

Sabina – nu en i teamet (hon i blå jacka).

 

Text och foton: Mia Westerling

Ben arbetade som regionchef för arbetet i Nepal och Pakistan och Mia som koordinator för det kyrkliga arbetet.

Kom med på retreat 7-9.10 2016

Matteus församling ordnar en retreat för sina församlingsmedlemmar på retreatgården Snoan i Lappvik, Hangö 7-9 oktober 2016. Retreaten inleds kl.18.30 på fredag kväll och avslutas kl.16 på söndag. Temat är ”Längtan” och retreatledare kyrkoherde Stefan Forsén.

Anmäl till församlingens kansli senast onsdag 28.9 före kl.14 per mail matteus.fors@evl.fi eller per tfn 09 2340 7300. Meddela vid anmälan om du behöver skjuts så ordnar vi med samåkning. Retreaten kostar 100 euro. Vid behov kan församlingen bevilja bidrag. Ta med lakan och handduk. Det går också att hyra dem för 10 euro från Snoan.

Skapa rum för den ordlösa vilan
• tid för tankar och självinsikt
• tid att möta dig själv och Gud
• tid att samla kraft inför vardagen

Finlands äldsta retreatgård Snoan finns i Lappvik mellan Ekenäs och Hangö. Den grundades av Marga Ahlqvist och Märta Sohlberg och invigdes år 1974.
Retreatgården omfattar ett delvis moderniserat torp från 1800-talet samt en gårdsbyggnad med tolv gästrum och ett kapell. Gården är omgiven av fridfull natur, som ger goda möjligheter till vila och rekreation.

Läs mer om Snoan och retreater på http://www.snoan.fi