Inför välgörenhetskonserten ”OPEN HANDS” 15.4 i Matteus

‍Träffade nyss Samer Saad i Tammerforshuset – en till synes gladlynt 35-årig stråkmusiker, som talar en mycket bra finska och trots tuffa erfarenheter, ännu har mycket humor i behåll. Samer, som hemma i Irak har sin hustru, sin 10-åriga son samt sin 6-åriga dotter, väntar på beslut från de finländska myndigheterna. Han kom till Finland I september 2015 och fick 2016 i december negativt svar på sin asylansökan. Beslutet överklagade han sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Svaret från förvaltningsdomstolen borde ha kommit ca. ett halvt år senare, men inget besked har kommit i denna dag – över ett år senare och ingen vet heller när det kan tänkas komma.

“Jag lever från dag till dag, men vet aldrig vad morgondagen för med sig. Kanske blir jag tvångsutvisad i morgon. Jag saknar självfallet min familj mycket. Senast såg jag dem för två och ett halvt år sedan.

Först bodde jag på en mottagningscentral och det var förfärligt, men nu bor jag i Kangasala i ett litet hus tillsammans med två finländare. Boendet har församlingen i Kangasala ordnat åt mig. Där har jag många nya vänner. Jag har även fått mycket hjälp av Röda Korset i Finland.

Min egen altviolin är hemma i Irak, men en dam i Helsingfors har donerat en altviolin åt mig, så att jag kan spela här i Finland. En gång i veckan övar jag med Tampereen Akateeminen Sinfoniaorkesteri TASO och därutöver går jag och lär mig finska, som jag har möjlighet att träna med mina kompisar i orkestern och “hemma” i Kangasala.

I Irak har vi inget musikskolesystem som i Finland, men jag har studerat altviolin i yrkesskola i fem år och därefter vid universitetet i Bagdad. I Bagdad spelade jag i Iraks symfoniorkester, som inte fungerar just nu. Den har under senaste år förlorat största delen av sina musiker till väst. Den västerländska musiken irriterar vissa mänskor i Irak till den grad att musiker som jag får vara rädda för sitt liv. Därför måste jag fly, men jag vill tro att framtiden ordnar sig och jag hoppas kunna stanna i Finland. Jag tycker om det finska folket och den finländska musiken slår an strångar i mig på ett oförklarligt sätt”

Samer uppträder i OPEN HANDS-konserten till förmån för Finlands Flyktinghjälp söndagen 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Huvudartister är Tomas och Maria Höglund tillsammans med pianisten Staffan Strömsholm samt Mrs Bighill Singers, som just nu spelar in sin andra skiva, med Heidi Storbacka vid rodret.

Kristian Thulesius är konferencier och vi får även möta Ida Schauman från Finlands Flyktinghjälp samt Eva Biaudet, känd bl.a. för sitt arbete för mänskliga rättigheter.

VÄLKOMMEN !

MUSIKLEKEN börjar

Nu kan man anmäla sig till höstens musiklekgrupper!

Musikleken hålls i Matteuskyrkan varje tisdag förmiddag med start
tisdagen den 29 augusti.

Starttider beror på gruppernas antal, och meddelas senare.
Gruppindelningen är enligt barnens ålder:

Gung & Sjung (0 – ca 10 mån)

Klapp & Klang (ca 10 mån – 4 år)

Vi sjunger, leker och spelar i ungefär en halvtimme. Före och efter sångstunderna finns det tid för kaffe och en pratstund, och utrymme för lek.

Deltagaravgiften är 30 € per termin och familj.

Anmälningar tas emot av ledaren Anders Forsman:
anders.forsman@evl.fi
050-433 5578

Det är möjligt att hoppa på under terminens gång. Hör dig för om ev. lediga platser!

 

Nya psalmer i mässan

Högmässa i Matteuskyrkan den 24.4 kl. 12 på fjärde söndagen efter påsk

Cantate! Sjung!

Nu kommer psalmbokstillägget! Tillägget till psalmboken, som det arbetats på under flera års tid, tas officiellt senare i år. Men redan nu kan man prova på att sjunga en del av de nya psalmerna i högmässan i Matteuskyrkan söndagen den 24 april kl. 12. Alla psalmer och gudstjänstsånger denna söndag är från det kommande psalmbokstillägget.

Psalmsången stöds av en Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds kör – en stor kör sammansatt av sångare från huvudstadsregionens församlingskörer. Kören leds av Dag-Ulrik Almqvist.

Kyrkoherde Stefan är predikant och liturg i mässan.

Utfärd till Lekholmen

Klockan 11 på fredag förmiddag den 25 juli går båten från Humleuddsvägen på Degerö till Lekholmen. Matteus ordnar en församlingsutfärd och elva personer åker ut till Helsingfors svenska församlingars lägerholme. Vädret är strålande och alla ser fram emot en fin dag. Några av deltagarna har aldrig besökt Lekholmen förut och någon har inte varit där ute på 40 år!

På Lekholmsbryggan möts vi av holmungdomsledaren som hälsar oss välkomna och informerar oss om var och när vi ska köpa lunchkuponger. Vi går genast till kapellet där Matteus församlings skribalektion kallad ”storsamling” just ska börja. Kapellet är mörklagt och det finns vita dukar och strålkastare uppriggade. Konfirmanderna sitter i bänkarna och väntar på att allt ska börja, det stojas och fnissas runtomkring. Vi sätter oss i de sista lediga bänkarna längst bak och så kör högljudd musik igång. Vilket ljud och vilket ös! Det är som att vara med på en riktig talkshow. Dagens tema är ”Vem är jag?” och efter en stund märker vi att temat tas upp ur olika synvinklar, genom musik, film och intervjuer och fördjupas efter hand. Det verkar spännande. Efter storsamlingen är utfärdsdeltagarna imponerade – ”det sker verkligen på ungdomarnas villkor” och ”det här blir nog inte tråkigt” är kommentarer som fälls. Senare under dagen berättar församlingens ungdomsarbetsledare Daniel Jakobsson att det här är ett pedagogiskt sätt man gått in för, för att nå ut med Bibelns budskap och den kristna tron till dagens ungdomar, på det sätt som är deras verklighet.

Efter lunchen får vi möjlighet att träffa och lyssna till församlingens nyaste medarbetare i Främre Asien, Tua och Torsten Sandell. De berättar i ord och bild om Turkiet och den lilla lutherska församlingens arbete i Istanbul. Det är intressant och lärorikt. Deltagarna frågar och funderar. Läget är spänt i länderna runtomkring och efter allt vi läst i tidningar och på nätet finns det många frågor om tro, religion, politik och kultur.

bild (3)

Efter kaffe och möjlighet till solbad och simning berättar församlingens kyrkoherde Stefan Forsén, om Lekholmens historia, om byggnaderna, verksamheten och det andliga livet där idag. Vi får veta att det är möjligt att komma ut och leva som holmbo på Lekholmen också för andra än ungdomar. Vem som helst, oberoende av ålder, kan ta båten ut för en dag eller flera, delta i måltiderna, njuta av vädret och naturen och vara med i den verksamhet som planeras för holmborna. Det finns också möjlighet att övernatta. Man betalar bara för båtresan och maten. Men det är viktigt att meddela att man är på kommande så att de ansvariga vet hur många som behöver mat och husrum!

Glada och nöjda återvänder vi till Degerö. Båtfärden tillbaka sker fortfarande i strålande väder även om det är kväll. Vi har lärt oss mycket under dagen, om skriftskolan idag, om Turkiet och framförallt om Lekholmen som nu känns mera också som ”vår skärgårdsö”, precis som det står i sommarens broschyr om Lekholmen: ”Välkommen till din skärgårdsö!” Vi kommer säkert igen och hoppas att många andra också gör det!

Läs mer om Lekholmen på http://www.lekholmen.fi

 

 

ORGELSKOJ 17.5 kl. 10 i Matteuskyrkan

Kom med på Orgelskoj för hela familjen (för alla mellan 100 och 5 år) i Matteuskyrkan, 17.5 kl. 10.00-10.30.
Orgelskoj är en berättelse vid orgeln: Anna Brummer berättar, Anders Forsman illustrerar spelande på orgeln. Alla som vill får pröva på orgeln till sist. För de yngre (0-4 år) har vi Lördagsklapp&klang med Catarina i 2vån. Servering för alla!

PS: För de nyfikna kan vi avslöja att berättelsen det rör sig om finns i bibeln!

Askonsdagsmässa

Askonsdagsmässa i Botbygårds kapell 5.3 kl.19

Askonsdagen inleder den fyrtio dagar långa påskfastan. Askonsdagen har fått sitt namn efter den tradition som fanns redan i Gamla Testamentet när folket fastade ”i säck och aska”. Askan symboliserar botgöringen, ett synligt tecken på mänskans insikt om att hennes egna försök inför Gud är endast aska. Askan symboliserar död och förgänlighet. Under fastan inser vi vår del i världens ondska och omvänder oss till Gud som är den ende som kan ge liv.

Nu har vi möjlighet att inleda fastan med att delta i nattvardsmässan i Botbygårds kapell onsdagen den 5.3 kl.19. Den som vill får i samband med nattvarden ta emot korsets tecken i aska på sin panna under det att prästen säger: ”Kom ihåg, o mänska, att du är stoft och att du åter ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium.”

Jag tror att det är ett bra sätt att inleda fastan. Det är att ta sig själv och Gud på allvar. Att fundera vad jag vill med mitt liv. Bön och stillhet är en del av fastan och fastan kan hjälpa mig att bättre höra Guds röst. Ett sätt att fasta är att fundera på vad jag vill ta med mig in i himlen en dag. Och prioritera det under fastan. Och försöka skala bort det som hindrar mig från det.

Gemensamt Ansvar 2014

En god död?

Finlands lutherska kyrkas årligen återkommande storinsamling, Gemensamt Ansvar, inleds söndagen den 2 februari. President Sauli Niinistö är beskyddare för insamlingen. Insamlingen syns i gatubilden, i församlingarnas verksamhet och i medier på olika sätt.

Varje år samlas in medel för att stöda ett aktuellt ändamål. I år handlar det om terminalvård i Finland och om att stöda människorättsarbete bland ursprungsbefolkningen i Guatemala.

God terminalvård, god vård i livets slutskede, betyder att den som är obotligt sjuk ska få ett så gott slut på sitt liv som möjligt.

”I Finland behöver varje år ungefär 15 000 obotligt sjuka terminalvård. I nuläget har alla inte möjlighet till stöd och vård av god kvalitet i livets slutskede. Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer för terminalvård (2010) har varje döende människa rätt till god terminalvård, vilket enligt patientens behov och önskemål kan ske hemma, i servicehus eller på äldreboende, inte enbart på sjukhus. Den här rättigheten förverkligas ändå inte. I Finland är det slumpmässigt om det finns tillgång till högklassig terminalvård på den egna orten. I värsta fall kan man förflytta den döende patienten så långt som hundratals kilometer från sitt hem och sina kära för de sista dagarna i livet”.(Information om Gemensamt Ansvar på nätet)

Hur skulle du själv vilja dö? Hurdan är en god död? Vi vill inte tänka på vår egen eller nära anhörigas död. Vi räknar med att vi dör när vi levt ett långt liv och är trötta, gamla och kanske sjuka. Men oberoende av när döden kommer så kommer den alltid olämpligt och oväntat.

Jag har funderat en del över hur jag själv skulle vilja ha det om jag idag insjuknade och visste att jag inte har långt kvar att leva. Helst av allt vill jag vara hemma i mitt eget hem, där jag vet var saker finns, där jag har tillgång till TV och musik jag tycker om. Där jag kan gå i duschen när jag känner för det, ta en bit mat ur kylskåpet när det känns så och läsa de böcker som jag tycker om.

Jag vill också ha min familj och goda vänner i närheten. Helst skulle barnen få komma varje dag och hälsa på, sitta och prata, laga mat tillsammans och bara vara. Och min man, som troligtvis är mitt uppe i arbetslivet, borde få hjälp av sakkunniga att sköta de saker som gäller min sjukdom och mitt välmående. Och själv få tala om hur han upplever allt med någon som har tid att lyssna. Och jag hoppas att jag inte ska behöva ha ont.

Och det är här vår del i årets insamling är viktig. Vi kan bidra på olika sätt. Vi kan ge en summa i en insamlingsbössa. Med de medel som samlas in under insamlingen skapas ett nationellt nätverk för kunnande inom terminalvård. Man ger dem som arbetar med döende patienter terminalvårdsutbildning och grundar ett elektroniskt konsulteringsprogram för både personalens, patienternas och de anhörigas behov.

Vi kan också alla bidra genom att tala om de här frågorna. I dag gömmer vi undan sjukdom och död väldigt effektivt. Det är sådant som försiggår på sjukhus åldringshem. Men jag tror att många sjuka och anhöriga kämpar med ensamhet och isolering i hemmen och försöker klara sig på egen hand, trots att de skulle behöva hjälp.  Bara en enkel handräckning, ett vänligt ord och en bön om att de ska få kraft i det tunga de är mitt uppe i, ger hopp.

”Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.” Matt.25:40