15.4 OPEN HANDS – välgörenhetskonsert i Matteuskyrkan

På scen:

Mrs Bighill Singers
Tomas & Maria Höglund, Staffan Strömsholm
Samer Saad (Irak)
Kristian Thulesius (konferencier)
Ida Schauman (Finlands flyktinghjälp)
Eva Biaudet (insamlingens beskyddare)

Bakverk av Irakin naisten yhdistys (förening för kvinnor från Irak).
Intäkterna går till Finlands Flyktinghjälps arbete i Finland.

Biljetter:

Vuxna: 20 €
Barn upp till 16 år: 10€
Barn under skolåldern gratis

Kan köpas vid dörren. Vi uppmuntrar dig också att förhandsboka biljetter och betalas via: marianne.sundroos@evl.fi, senast 9.4.2018.

Välkommen!

Inför välgörenhetskonserten ”OPEN HANDS” 15.4 i Matteus

‍Träffade nyss Samer Saad i Tammerforshuset – en till synes gladlynt 35-årig stråkmusiker, som talar en mycket bra finska och trots tuffa erfarenheter, ännu har mycket humor i behåll. Samer, som hemma i Irak har sin hustru, sin 10-åriga son samt sin 6-åriga dotter, väntar på beslut från de finländska myndigheterna. Han kom till Finland I september 2015 och fick 2016 i december negativt svar på sin asylansökan. Beslutet överklagade han sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Svaret från förvaltningsdomstolen borde ha kommit ca. ett halvt år senare, men inget besked har kommit i denna dag – över ett år senare och ingen vet heller när det kan tänkas komma.

“Jag lever från dag till dag, men vet aldrig vad morgondagen för med sig. Kanske blir jag tvångsutvisad i morgon. Jag saknar självfallet min familj mycket. Senast såg jag dem för två och ett halvt år sedan.

Först bodde jag på en mottagningscentral och det var förfärligt, men nu bor jag i Kangasala i ett litet hus tillsammans med två finländare. Boendet har församlingen i Kangasala ordnat åt mig. Där har jag många nya vänner. Jag har även fått mycket hjälp av Röda Korset i Finland.

Min egen altviolin är hemma i Irak, men en dam i Helsingfors har donerat en altviolin åt mig, så att jag kan spela här i Finland. En gång i veckan övar jag med Tampereen Akateeminen Sinfoniaorkesteri TASO och därutöver går jag och lär mig finska, som jag har möjlighet att träna med mina kompisar i orkestern och “hemma” i Kangasala.

I Irak har vi inget musikskolesystem som i Finland, men jag har studerat altviolin i yrkesskola i fem år och därefter vid universitetet i Bagdad. I Bagdad spelade jag i Iraks symfoniorkester, som inte fungerar just nu. Den har under senaste år förlorat största delen av sina musiker till väst. Den västerländska musiken irriterar vissa mänskor i Irak till den grad att musiker som jag får vara rädda för sitt liv. Därför måste jag fly, men jag vill tro att framtiden ordnar sig och jag hoppas kunna stanna i Finland. Jag tycker om det finska folket och den finländska musiken slår an strångar i mig på ett oförklarligt sätt”

Samer uppträder i OPEN HANDS-konserten till förmån för Finlands Flyktinghjälp söndagen 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Huvudartister är Tomas och Maria Höglund tillsammans med pianisten Staffan Strömsholm samt Mrs Bighill Singers, som just nu spelar in sin andra skiva, med Heidi Storbacka vid rodret.

Kristian Thulesius är konferencier och vi får även möta Ida Schauman från Finlands Flyktinghjälp samt Eva Biaudet, känd bl.a. för sitt arbete för mänskliga rättigheter.

VÄLKOMMEN !

Folkvisemässa 4.6 kl.10 i Matteuskyrkan

Folkvisemässans sångtexter:

Inledningssång
(mel. När solen tänder sina strålar – text Mimi Sundroos /Åke Grandell

1.När klockan klingar i vår kyrka
och bjuder oss till tjänst för Gud.
II: Vi hastar dit. Där får vi styrka
och kraft att följa Herrens bud. :II

 2.När klockan klingar här i öster,
den kallar folkets glada hop.
II: Till mässa samlas alla gäster
till sång, till tal och bönerop :II

 3.När klockan klingar ut i världen,
när helgdagsklockan ringer in.
II: Då får jag känna att på färden
kan Hans välsignelse bli min. :II

 4.När kyrkans stora klocka ljuder
då klär jag mig i söndagsskrud
II: och tar emot det som den bjuder
en stund av Nåd och Frid hos Gud!:II

Syndabekännelsesång
(mel. Vem kan segla – text Mimi Sundroos)
1.Gud, förlåt oss allt ont vi gjort,
ge oss kraft att bli hela.
Tack att Sonen Du sände oss
för att vår smärta dela.

2.Ta bort kylan uti vårt bröst,
som ger smärta och pina.
Herre Jesus kom till vår tröst,
låt oss en dag bli Dina.

3.Låt allt hatet på denna jord
få ett slut och försvinna.
Jesus, hjälp oss att med Ditt ord
kärlekens seger vinna.

Treenighetssång
(mel. Kling, klang, klockan slår – text Mimi Sundroos)
1.Ära ske vår Gud.
Han har min själ benådat.
II: Han tog på sig all min skuld.
Min synd är nu försonad.:II

2.Ära ske vår Gud
Sin Son han till oss sände.
II: Han vår börda lyfte av,
Han allt till seger vände.:II

 3.Ära ske vår Gud
Han skyddar oss och leder
II: Helig Ande ger han oss
som evig frid bereder.:II

Svarsmusik: Sång
(mel. En sjöman älskar – text Åke Grandell)
1.En natt har flytt, en dag har grytt – ett nytt äventyr –
Vi reder oss, bereder oss, för nya bestyr.
II: För det som var, för det som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

 3.Så signa nu, välsigna Du vårt redliga värv
och skydda oss, beskydda oss från synd och fördärv.
II: För dröm som var, för liv som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

 4.Låt stadig tro i hjärtat gro – i kärlekens mull -G
e sång och lek, ge kel och smek för kärlekens skull.
II: För sorg som var, för skratt som är,
vi tackar Dig, gode Gud!:II

Dagens sång
(mel. Plocka vill jag skogsviol – text Maj-Britt Palmgren 2017)
1.Andevind som blåste över Petrus och hans gäng,
du som tände pingstens eld för mycket länge sen,
låt den elden brinna, i vår egen stad och by,
förvandla våra hjärtan, gör vår kyrka glad och ny!

2.Ande du som medlar mellan himlen och vår dag,
ge oss nådens gåvor så vi smittas av din lag,
lär oss enkla sökord, på himlens Wikipedia,
det mycket mera vishet ger, än världens media.

3.Lämna ingen enda av oss utan kraft och glöd,
hjälp de starka bland oss bli de svagas tröst och stöd,
lär oss bära bördor, så som Herren Jesus bar
och se att den som delar ut, har bröd och fiskar kvar.

4.Ande du från himlen sänd till kyrkfolk och till präst
öppna du en fönsterglugg till paradisets fest
låt en svag beröring, låt en viskning av din röst
besegra oss, och bli ett heligt rum i varje bröst.

Förbön & sång
(mel. Uti vår Hage – text Mimi Sundroos)
1.Herre, vi ber Dig att rädda vår värld
och ge den tröst.
Utrota krigen, ge frid i vårt bröst.
Refr: O Herre, var Du mig nära,
till Dig jag min bön vill bära.
Jag ber till Dig Fader i Jesu namn.

2. Hjälplösa flyktingar, ge dem Ditt skydd,
för dem i hamn.
Slut alla gråtande barn i din famn.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

3.Skydda vår barndom, ge ungdomar frid,
låt tryggt dem gå.
Och när vi mognar; var med även då.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

4. Låt oss förstå att tillsammans vi går
mot vägens mål.
Hjälp Du oss, så att vår väg ej blir svår.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

 5.Tack att Du hör oss och ger oss Din kraft,
vet våra sår.
Friden och trösten av Dig blott vi får.
Refr: O Herre, var Du mig nära…

Kollektsång
(mel. Vinden drar – text Åke Grandell)
1.Fåfängt spar du som har mer än börsen drar,
II: som ser fördärv i att din skärv
ej läggs i “gott förvar”. :II

 2.Snål och snöd, ser ej nöd, hör ej bön om bröd.
II: Vad ära finns i att vi minns
“Du dog i överflöd?” :II

 3.Fåfängt spar du som har endast pengar kvar.
II: De tröstar ej då Döden dej
berövar allt du har! :II

 4.Änglar ler då du ger utan att man ber.
II: Av Gud du fått allt världsligt gott.
Din gåva ger än mer. :II

 5.Glädjetid, hjärtefrid, hjälp i daglig strid,
II: det ger din peng, den blir din dräng
i kärlek mild och blid. :II

Nattvardssång
(mel. Morgonen ljusnar – text Mimi Sundroos)
1.Herre, Ditt bröd Du i dag vill mig bjuda
Herre, Du känner min hungrande själ.
II: Min Gud till Din ära min lovsång må ljuda.
Evighetslöftet skall göra mig hel. :II

 2.Herre, försoningens kalk Du vill räcka
Herre, Ditt blod skall mig rädda till liv.
II: Min själs outhärdliga törst vill Du släcka
Friden och lugnet, o Herre, mig giv.:II

 3.Herre min skuld Du på korset försonat
Herre, Du bar på min synd och min skam
II: På Golgata plats man Dig pinat och hånat
Tack att Du led ock för mig, o Guds lamm :II

 4.Herre, försoningens låga mig leder
Nu kan jag gå i Din nåd och Ditt ljus.
II: Du fyller mitt hjärta, Du friden bereder.
Låt mig för evigt få bo i Ditt hus. :II

 5.Herre, en gång med de hängångna kära
får jag till bords till Din måltid sen gå.
II: Jag tackar Dig Herre, jag prisar Din ära
Måtte min lovsång till himmelen nå :II

Körsång under nattvarden
(mel. Till Österland vill jag fara)
1.Jag sökte honom i väster.
Jag sökte honom i öst.
I söder såg jag inga spår.
Ifrån norr blev jag helt utan tröst.

2.Jag satte mig i en trädgård.
På stigen kom en gestalt.
Och han var den som sökte mig.
Då förstod jag, då insåg jag allt:

3.Att mer än jag söker Herren
så söker Herren sin vän.
Som gudabarn han skapat mig.
Han vill ha en gemenskap igen.

4.O människa lämna din oro.
Låt Herren fatta din hand.
Se nåden räckes fram till dig,
som en bro över hav till en strand.

5.När anden öppnar mitt hjärta
då blir perspektivet helt nytt.
Den tid jag gett min spegelbild
blir till omsorg om andra förbytt.

Slutsång
(mel. Fjäriln vingad – text Mimi Sundroos)
1.Låt oss nu gå ut i världen
Låt oss be om stöd för varann’
Möta storm och lä på färden,
Kristus för oss tryggt i hamn.
Låt oss älska våra vänner
Även dem vi inte känner
Låt oss nu gå ut i världen
Kristus för oss tryggt i hamn.

 2.Skaparen oss uppdrag givit
En ny dag att möta vi går
Guds välsignelse nu bär oss
Mot en framtid mindre svår
Vi vår lovsång Honom höjer
Ondskans murar då sig böjer
Skaparen oss uppdrag givit
En ny dag att möta vi går                    

 

 

 

 

Sommarens barn- och familjeläger

17499688_10154526644127399_402631738_oSommaren närmar sig med stormsteg och det är dags att anmäla sig till sommarens läger. I Matteus församling ordnar vi både dagläger, barnläger och familjeläger. Välkommen med!

Catarina Bärlund-Palm, ledare för barn- och familjeverksamheten, tar emot anmälningar och ger mera info. catarina.barlund-palm@evl.fi  050-380 3936.

1-2 veckor innan ett läger börjar skickas ett lägerbrev till alla anmälda. Om lägeravgiften är ett hinder för deltagande kan man anhålla om befrielse från den. Skicka då en skriftlig anhållan till Catarina Bärlund-Palm. OBS! Märk sista anmälningsdag för de olika lägren.

++++++++++++++++++++++++

Dagläger för 3-6 åringar

Tidpunkt: 5-8.6 kl.9.30-12.30

Plats: Matteus dagklubbs utrymmen, Sjökortsgränden 6, Nordsjö.

Lägeravgift: 20 €

Program: Lekar, spel, pyssel – både inne och ute i den närliggande naturen.

Ta med egen matsäck.

Ansvarig ledare: Barnledare Marianne `Ka´ Bergström

För mera info kontakta Ka Bergström tel 050-380 3995 vardagar kl.9-13.

Anmälan senast 26.5 till catarina.barlund-palm@evl.fi

+++++++++++++++++++++++++

Dagläger för 7-12 åringar

Tidpunkt: 5-9.6

Program kl 9-15, möjligt att komma redan kl.8.30 och stanna till kl.16.

Plats: Matteuskyrkans utrymmen och den närliggande naturen.

På tisdag utfärd till Lekholmen.

Lägeravgift: 50 €, lunch, mellanmål och utfärdsdagen ingår i priset.

Ansvarig ledare: Siri Sundblom

Anmälan senast 19.5 till catarina.barlund-palm@evl.fi

mailto:catarina.barlund-palm@evl.fi

+++++++++++++++++++++++++

Barnläger för 7-13 åringar  ”Livet på Arken”

tillsammans med Johannes och Matteus församling

Tidpunkt: 12-15.6 på Lekholmen

Lägeravgift: 80 €

Ansvarig ledare frå Matteus: Catarina Bärlund-Palm

Anmäl senast 14.5 till catarina.barlund.palm@evl.fi

mailto:catarina.barlund.palm@evl.fi

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Matteus barnläger för 7-14 åringar

Tidpunkt: 8-11.8

Plats: Lohiranta lägergård i Lojo

Lägeravgift: 80 €

Program: Pyssel, lekar, sång&spel,

Bibelskoj, umgås med kompisar, stilla stunder …

Ansvarig ledare: Catarina Bärlund-Palm

Anmälan senast 31.5 till catarina.barlund-palm@evl.fi

++++++++++++

Familjeläger

Gemensamt läger för Matteus, Johannes och Petrus församlingar.

Tidpunkt: 18-20.8 (Från fredag kväll till söndag eftermiddag)

Plats: Lekholmen utanför Nordsjö

Lägeravgift: Helpension för vuxna 45€, barn 3-17 år 35€, barn under 3 år gratis.

Program: Gemensamma program för stora och små men också skilda program för barn och vuxna.

Ansvarig ledare från Matteus: Catarina Bärlund-Palm

Anmälan senast 31.7 till catarina.barlund-palm@evl.fi

Påskpyssel för alla den 1 april

Dekorera påskris och pyssla dina egna påskkort. Klipp ihop en påskhare eller gör en kyckling av hamapärlor.

Lördagen den 1 april är såväl ung som gammal välkommen på påskpyssel till Matteus församling mellan klockan 10-13. På plats finns hjälpledare som kan instruera och hjälpa till. Du kan följa våra färdiga pysselidéer eller skapa fritt. Idéer och modeller finns av olika svårighetsgrad för såväl barn som vuxna.

– Vi använder oss också av en hel del återvunnet material och försöker därigenom uppmärksamma kampanjen Ekofasta inför påsken, säger Catarina Bärlund-Palm, ledare för barnverksamheten i Matteus församling.

I aulan serveras kaffe, saft och piroger. Andaktsrummet är öppet.

– Ifall du är den familjemedlem som inte njuter av pyssel kan du också komma med bara för att umgås. Det kan vara skönt att slå sig ner och bara göra ingenting en lördag förmiddag, säger Bärlund-Palm.

Hon poängterar ändå att man inte måste ha barn med sig för att komma och pyssla. Det finns särskilda, lite mer avancerade pyssel för vuxna.

– Ibland kan en pysselstund också kännas rätt terapeutisk.

En frivillig materialavgift uppbärs av deltagarna.

Sångstund för de minsta

I samband med pysseldagen ordnas också en sångstund för de allra minsta tillsammans med en vuxen, Lördagsklapp&klang, i samma utrymmen. Den början klockan 10 och leds av Catarina Bärlund-Palm. Sångerna är bekanta för de flesta som gått i församlingens baby- och barnrytmikgrupper. Klockan 10-10:45 i Matteus församling.

Anmäl dig gärna till dagen via vårt facebookevenemang